Archief van tag: NWO

De Georgia Guidestones – III

De eerste regel geeft telkens VET EN IN HOOFDLETTERS de exacte Engelse tekst weer zoals deze is gegraveerd in één van de stenen; alleen de nummering is door mezelf toegevoegd. De cursieve vertaling direct daaronder is goeddeels van mezelf. Ik heb mijn best gedaan om alles zo netjes mogelijk om te zetten in gangbaar Nederlands:

1: MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000 IN PERPETUAL BALANCE WITH NATURE
Houd de wereldbevolking onder de 500 miljoen mensen om voortdurend in evenwicht te blijven met de natuur.

Da’s kras! Maar als je de boodschap op je laat inwerken, dan moet je wel toegeven dat de huidige 7 miljard toch wel erg veel is, en dat het met onze planeet veel beter zou gaan als er wat minder mensen op zouden rondlopen.

Dat zou je wat mij betreft prima kunnen bereiken door het krijgen van slechts één kind te stimuleren zoals men dat deed (of nog steeds doet) in China. Maar ja, het reduceren van de mensheid tot slechts 7% van de huidige 7 miljard bereik je niet door zo links en rechts wat aan geboortebeperking te doen. Nee, daar heb je een 3e Wereldoorlog voor nodig!

2: UNITE HUMANITY WITH A LIVING NEW LANGUAGE
Verenig de mensheid d.m.v. een levende nieuwe taal.

Het is en blijft de droom van de mensheid om tot een gemeenschappelijke taal te komen die voor iedereen even makkelijk te leren en te spreken is. Het Esperanto voldoet ook in mijn ogen net niet aan deze criteria. Ik ben overigens van mening dat de mens al een ‘ingebouwde’ standaardtaal bezit. Mogelijk Soemerisch of een voorloper daarvan, maar ik kan dit natuurlijk niet bewijzen.

Maar goed, een poging om de mens een gemeenschappelijke taal te geven is misschien helemaal geen slecht idee, maar ik ben argwanend en denk al snel aan één mensheid, één taal, één munt, één politiek, één wereldregering!

3: GUIDE REPRODUCTION WISELY – IMPROVING FITNESS AND DIVERSITY
Stuur de voortplanting op een verstandige manier zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.

Zelfs met 7 miljard mensen komt het nog voor dat er niet alleen in dorpen, maar ook in sommige stadswijken opvallend veel mensen wonen met dezelfde achternaam. Dit probleem wordt met maximaal 500 miljoen mensen, oftewel zo’n 100 miljoen per werelddeel, nog veel groter. Verplicht genetisch onderzoek voordat je met je nieuwe vriendje of vriendinnetje naar bed gaat?

4: RULE PASSION – FAITH – TRADITION – AND ALL THINGS WITH TEMPERED REASON
Houd hartstocht, geloof, traditie en al dat soort zaken in toom door kalmte en redelijkheid.

Leuk bedacht, maar er zullen helaas altijd mensen blijven die niet weten wat kalmte en redelijkheid is!

5: PROTECT PEOPLE AND NATIONS WITH FAIR LAWS AND JUST COURTS
Bescherm volkeren en landen met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.

Ongetwijfeld zal iedereen dit toejuichen! Maar wie gaat er in de toekomst uitmaken wat eerlijk en rechtvaardig is?

6: LET ALL NATIONS RULE INTERNALLY – RESOLVING EXTERNAL DISPUTES IN A WORLD COURT
Laat alle landen over hun eigen zaken beslissen, maar laat ze hun onderlinge geschillen beslechten door een wereldrechtbank.

Aanvankelijk wilde ik World court vertalen met internationale rechtbank, maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor wereldrechtbank omdat deze term beter aansluit bij wereldregering en wereldheerschappij. De nationale belangen zullen daar m.i. altijd ondergeschikt aan zijn!

7: AVOID PETTY LAWS AND USELESS OFFICIALS
Vermijd onzinnige wetten en nutteloze ambtenaren.

Hierbij dacht ik direct aan zaken als rookverbod en ID-plicht: behoorlijk onzinnig, en de contrôle erop behoorlijk nutteloos! Helaas zijn de begrippen petty en useless niet nader gespecificeerd, dus ik kan alleen maar zeggen dat het 7e gebod zelf daarom behoorlijk onzinnig en nutteloos is!

8: BALANCE PERSONAL RIGHTS WITH SOCIAL DUTIES
Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale verplichtingen.

Hier heb ik niets aan toe te voegen. Kennelijk begon de inspiratie bij meneer Christian een beetje op te raken.

9: PRIZE TRUTH – BEAUTY – LOVE – SEEKING HARMONY WITH THE INFINITE
Moedig waarheid, schoonheid en liefde aan, en zoek naar harmonie met de Oneindige.

Ook bij dit gebod dacht ik aanvankelijk aan gebrek aan inspiratie omdat we waarheid, schoonheid en liefde natuurlijk altijd moeten aanmoedigen. Ook is er al niets mis met het zoeken naar harmonie, maar wie of wat is the Infinite eigenlijk? Deze pagina bracht uitkomst: the Infinite is volgens Christian het Opperwezen. Je wordt dus verplicht om in God te geloven, en dat doet me denken aan de situatie in diverse moslimlanden: ga je niet naar de moskee, dan word je daar wel heengemept!

10: BE NOT A CANCER ON THE EARTH – LEAVE ROOM FOR NATURE – LEAVE ROOM FOR NATURE
Wees geen kankergezwel op aarde. Geef de natuur de ruimte. Geef de natuur de ruimte.

Dit is in feite een bevestiging van het eerste gebod. Op zich ben ik het helemaal eens met deze oproep om de natuur weer de ruimte te geven, maar daarvoor hoef je niet 6,5 miljard mensen preventief te ruimen!

Blijf dus waakzaam en alert, want de Nieuwe Wereldorde ligt op de loer!

EINDE

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (3 stemmen | Gemiddeld: 5,00 van 5) Loading...

De Georgia Guidestones – II

Als je de log van Robert Michael hebt gelezen, dan is het je al opgevallen dat hij zich eigenlijk best wel kan verenigen met de richtlijnen of geboden. En ook ikzelf moet toegeven dat er op zich eigenlijk niets mis mee is.

De mens brengt nou eenmaal veel schade toe aan het milieu. We zuigen de aarde leeg, we dumpen ons afval in zee of ergens aan de kust van één of ander straatarm Afrikaans land, we blijven maar bomen kappen en olifanten afschieten, en ondertussen barsten de sloppenwijken rond vele steden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika uit hun voegen. Iedereen weet dus wel dat we simpelweg niet op deze voet kunnen blijven doorgaan!

Er moet dan ook wel degelijk iets veranderen, maar zijn de Georgia Guidestones in dit geval eigenlijk wel zaligmakend? Nee! Er zit een luchtje aan! En dat luchtje is afkomstig van een elitair groepje dat straks gaat uitmaken wie er mag blijven leven en wie er moet vertrekken!

In het volgende (tevens laatste) deel volgen de 10 richtlijnen, de vertaling ervan plus mijn eigen commentaar.

Wordt vervolgd

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (1 stemmen | Gemiddeld: 5,00 van 5) Loading...

De Georgia Guidestones – I

Een jaar of vier geleden las ik ergens op internet voor het eerst iets over de Georgia Guidestones. Het waren boeiende verhalen over een man die ergens in 1979 spontaan bij een steenhouwerij naar binnen liep met een maquette van een monument (een moderne variant van Stonehenge) dat hij wilde laten neerzetten op een stukje aangekochte grond op een heuvel in het noordoosten van de Amerikaanse staat Georgia.

Ooit zou ik er nog eens een paar logjes over schrijven, maar ja, dat kwam er niet van omdat er zowel over het monument zelf als over de teksten die erop te lezen zijn nogal het nodige te melden valt. Hyves-vriend Robert Michael heeft mij dan ook veel werk uit handen genomen. Waarvoor dank! Hij woont afwisselend in Nederland en in de VS. Onlangs is hij speciaal een keer een ‘klein’ stukje omgereden om het monument te bekijken, en heeft er een log en een fotoserie over gepubliceerd. Ik kan mij dan ook m.b.t. het monument zelf en de opdrachtgever beperken tot wat extra info:

De man met de maquette stelde zich aan de steenhouwer voor met zijn pseudoniem Robert C. Christian. De steenhouwer had nog nooit een granieten monument van bijna 6 meter hoog gebouwd, maar durfde de uitdaging wel aan. Terecht maakte de steenhouwer zich wel zorgen om de betaling, want wie was die mysterieuze figuur Christian eigenlijk? Maar toen de eerste garanties en betalingen binnenkwamen, kon de steenhouwer met extra ingehuurd personeel aan de slag.

Het monument moest exact worden uitgelijnd met de equinoxen, en ook moest er nog het e.e.a. worden geboord en gefreesd: één gat in de centrale kolom dat regelrecht uitzicht biedt op de poolster, één gat in de deksteen om een paar zonnestralen door te laten die bij benadering de huidige datum aangeven, en ten slotte moest er in de centrale kolom nog een soort ‘brievenbus’ uitgefreesd worden om de opkomende zon in de gaten te kunnen houden tijdens het zomer- en wintersolstitium. Logisch dat je alleen al voor dit soort klusjes* een paar astronomen moet inhuren!

En dan de enorme stenen waarin de boodschap staat gegraveerd… Als je Robert Michael nou ziet staan voor het monument, dan denk je toch meteen aan Mozes met zijn stenen tafelen? Niet geheel toevallig staan er dan ook op iedere zijde van de vier stenen in acht verschillende talen 10 richtlijnen of geboden op!

Wordt vervolgd

*) De stenen schijnen ook op de één of andere manier te zijn uitgelijnd met de migratie van de maan, maar dit vind ik een vaag verhaal. De maan ‘danst’ nl. bijna 13 keer per jaar over de ecliptica onder een hoek van 5,1°. Dit houdt in dat het verschil tussen de hoogste en de laagste stand maar liefst 57,2° kan bedragen. Ik vraag me af hoe men deze migratie tussen de twee uitersten heeft willen uitlijnen met rechtopstaande stenen platen!

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen stemmen) Loading...